Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/2017 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie...

PDFZarządzenie Nr 2/2017 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Zarządzenie Nr 2/2017

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 listopada 2017 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

 

       Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia 27/73/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 26 stycznia 2016 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

            Zmienia się Zarządzenie Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

  "Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

  1. Adriana Wróblewska - Przewodnicząca,
  2. Ewa Sienkiewicz - z-ca Przewodniczącej,
  3. Katarzyna Schmidt - członek,
  4. Łucja Hartleb - członek.".

    

   § 2

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 13 listopada 2017 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  13-11-2017 14:12
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 661
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo