Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku

PDFZarządzenie Nr 51/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 51/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)  oraz § 7 ust. 3 Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ustala się dodatkowy dzień wolny w zamian za przypadające  w sobotę 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli:

1) dla nauczycieli akademickich dzień 3 kwietnia 2018 r. (wtorek),

2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników o których mowa w § 2, dzień 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) albo dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek). Pracownicy do dnia 31 stycznia 2018 r. zadeklarują termin udzielenia im dodatkowego dnia wolnego.

 

§ 2

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dla których według indywidualnych rozkładów czasu pracy dzień 3 kwietnia 2018 r. i dzień 24 grudnia 2018 r. będą dniami pracy, Kanclerz ustali w porozumieniu z kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  18-12-2017 12:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 690
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo