Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/67/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. ...

PDFZarządzenie Nr 54/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/67/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

ZARZĄDZENIE Nr  54/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 21/67/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.) w związku z art. 11 pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw  z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) oraz § 30 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam,  co następuje:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr 21/67/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 2

Zamienia się Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ten sposób, że w § 7 załącznika do zarządzenia  - „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” skreśla się ustęp 7.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  04-01-2018 11:42
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 539
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo