Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PDFZarządzenie Nr 6/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku ...
 

Zarządzenie Nr 6/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa wysokość dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

§ 2

Wysokość dofinansowania, o którym mowa w §1,  uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r., i z zastrzeżeniem § 3 wynosi:

 1. dla pracowników oraz dzieci pracowników:

Przychód

Kwota dofinansowania

 1. do 2000 zł miesięcznie

- 1100 zł,

 1. od 2001 zł do 2500 zł miesięcznie

- 1000 zł,

 1. od 2501 zł do 3000 zł miesięcznie

-  900 zł,

 1. od 3001 zł do 3500 zł miesięcznie

-  850 zł,

 1. od 3501 zł do 4000 zł miesięcznie

-  800 zł,

 1. od 4001 zł miesięcznie

-  750 zł;

 

 1. dla emerytów, rencistów Akademii, współmałżonków zmarłych pracowników oraz dzieci zmarłych pracowników:

Przychód

Kwota dofinansowania

 1. do 1500 zł miesięcznie

- 730 zł,

 1. od 1501 zł do 2000 zł miesięcznie

- 630 zł,

 1. od 2001 zł do 2500 zł miesięcznie

- 550 zł,

 1. od 2501 zł miesięcznie

- 500 zł;

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  wypoczynku zorganizowanego dziecka:

Przychód

Kwota dofinansowania

 1. do 2000 zł miesięcznie

- 80 % dofinansowania, nie więcej niż 960 zł,

 1. od 2001 zł do 2500 zł miesięcznie

- 70 % dofinansowania, nie więcej niż 840 zł,

 1. od 2501 zł do 3000 zł miesięcznie

- 50 % dofinansowania, nie więcej niż 600 zł,

 1. od 3001 zł miesięcznie

- 30 % dofinansowania, nie więcej niż 360 zł.

 

§ 3

Osoby, które nie przedłożą  zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości dofinansowania wypoczynku, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

§ 4

Wypłaty dofinansowań wypoczynku przyznanych emerytom, rencistom Akademii, współmałżonkom zmarłych pracowników oraz dzieciom zmarłych pracowników dokonywane będą  nie rzadziej niż raz w miesiącu, poczynając od maja 2018 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  09-02-2018 07:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  09-02-2018 07:36
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 961
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo