Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ...

PDFZarządzenie Nr 1/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

Zarządzenie Nr 1/2018

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie  powołania  stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

         Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia Nr 27/73/2010/2011 z dnia 1 lipca 2011 r., Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 15 września 2011 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

            W Zarządzeniu Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie  powołania  stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wprowadza się następującą zmianę:

      § 1 ust.1 pkt.1  otrzymuje następujące brzmienie:

    „ 1)   Komisja opiniująca przydatność instrumentów muzycznych w składzie:

 1. prof. Mieczysław Stachura,
 2. dr hab. Zbigniew Faryniarz, prof. nadzw.,
 3. dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.,
 4. dr hab. Irena Olkiewicz,
 5. Dariusz Dymarski,
 6. mgr Adam Grzeluszka,
 7. Adam Nowicki,
 8. mgr Marian Szczebak,
 9. mgr Anna Kata,
 10. mgr Dariusz Bator,
 11. dr Adam Wolny,
 12. dr hab. Ryszard Żołędziewski,
 13. mgr Jan Krzeszowiec,
 14. prof. dr hab. Waldemar Korpak,
 15. prof. dr hab. Igor Cecocho.”.

   

                                                                          § 2                                                     

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  20-02-2018 10:55
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 809
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo