Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

PDFZarządzenie Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._A,B,C,F_1
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._A,B,C,F_2
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. D_1
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. D_2
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. E_1
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. E_2
PDFZałącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków A, B, C, D, E, F_1
PDFZałącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków A, B, C, D, E, F_2
 

Zarządzenie Nr 10/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 lutego 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz  § 6 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia składającą się z:

 1. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Kompleks budynków A, B, C i F,
 2. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Budynek D, 
 3. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Budynek E,
 4. Załączników do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków A, B, C, D, E i F.

   

  § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

  Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 4

       Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  13-03-2018 12:20
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 1827
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo