Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego na rok akademicki 2018/2019.

PDFZarządzenie Nr 11/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego na rok akademicki 2018/2019.
 

Zarządzenie nr 11/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 marca 2018 r.

 

              w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego na rok akademicki 2018/2019

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1608) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019:

1) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia – 150 zł,

2) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia – 150 zł.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 6 marca 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  14-03-2018 08:29
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  01-06-2018 08:58
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 607
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo