Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Władze

Władze 

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

PROREKTORZY

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa

Prorektor ds. artystycznych i naukowych - prof. dr hab. Magdalena Blum

Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju - dr Aleksandra Pijarowska 

 

Kanclerz – mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka

Kwestor – mgr Barbara Dobrzeniecka

 

 

SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych

dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Instrumentalnego

mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

dr hab. Artur Wróbel - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho

prof. dr hab. Zbigniew Czarnota

prof. dr hab. Jacek Meira

dr hab. Michał Micker, prof. nadzw.

dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. nadzw.

dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.

dr hab. Zbigniew Łuc

dr hab. Ryszard Żołędziewski

dr Bartosz Pernal

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski

dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. nadzw.

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek

mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz

mgr Barbara Dobrzeniecka – Kwestor

po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  27-06-2017 13:09
  przez: Administrator Biuletynu
 • zmodyfikowano:
  10-09-2020 21:52
  przez: Ewa Iwańczyk - Jankowska
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 4394
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo