Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Władze

Władze 

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

PROREKTORZY

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa

Prorektor ds. artystycznych i naukowych - prof. dr hab. Magdalena Blum

Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju - dr Aleksandra Pijarowska 

 

Kanclerz – mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka

Kwestor – mgr Barbara Dobrzeniecka

 

 

SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych

dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Instrumentalnego

mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

dr hab. Artur Wróbel - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho

prof. dr hab. Zbigniew Czarnota

prof. dr hab. Jacek Meira

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

dr hab. Michał Micker, prof. AMKL

dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL

dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL

dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL

dr hab. Zbigniew Łuc

dr hab. Aleksandra Rupocińska

dr Bartosz Pernal

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski

dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek

mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr Agata Chodorek

Zuzanna Klepacka (W I)

Michał Skowronek (W II)

Jan Surma (W II)

Jan Turkiewicz (W II)

Ewelina Szczęsna (W III)

Maria Kołacz (W IV)

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz

mgr Barbara Dobrzeniecka – Kwestor

po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  27-06-2017 13:09
  przez: Administrator Biuletynu
 • zmodyfikowano:
  15-12-2020 10:19
  przez: Ewa Iwańczyk-Jankowska
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 5172
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo