Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania

Akademia prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową. W zakresie poszczególnych dyscyplin prowadzi także prace rozwojowe i inne badania nad sztuką, wspomagające i inspirujące naukę oraz dziedziny artystyczne.

Akademia realizuje cele i zadania określone w Ustawie i w Statucie zgodnie z zasadą wolności twórczości artystycznej, wolności badań naukowych i wolności nauczania.

Głównymi kierunkami kształcenia i działalności artystycznej oraz naukowej Akademii są:

- wykonawstwo muzyczne,

- kompozycja,

- teoria muzyki,

- edukacja muzyczna,

- muzykoterapia.

Akademia prowadzi studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie, drugiego stopnia - magisterskie i trzeciego stopnia - doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne.

W Akademii mogą być prowadzone ponadto studia podyplomowe, międzywydziałowe, pozawydziałowe, międzykierunkowe i międzyuczelniane.

Akademia nadaje absolwentom tytuły licencjata, magistra sztuki, stopień doktora sztuki oraz przyznaje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Akademia nadaje stopień doktora sztuki, doktora habilitowanego sztuki oraz występuje z wnioskami o nadanie tytułu profesora sztuki.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  27-06-2017 13:15
  przez: Administrator Biuletynu
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 2721
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo