Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 17/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego Wrocławiu.
PDFZarządzenie Nr 17/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 17/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.), § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się P.T. Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  09-05-2018 13:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 559
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo