Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 18/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019.
 

Zarządzenie Nr 18/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 49 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w następującym składzie:

1) Przewodniczący -  JM Rektor – prof. Grzegorz Kurzyński

2) Członkowie:

 1. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa,
 2. Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych – prof. dr hab. Piotr Zaleski,
 3. Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – prof. dr hab. Mieczysław Gawroński,
 4. Dziekan Wydziału Instrumentalnego – dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.
 5. Dziekan Wydziału Wokalnego – prof. dr hab. Piotr Łykowski,
 6. Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej – prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak,
 7. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów – mgr Marcin Ostrowski, 
 8. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Tomasz Zwoliński,

3) Sekretarz Komisji - Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich – mgr Magdalena Wereszczak.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 9 maja 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  11-05-2018 07:44
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 522
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo