Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2017 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2017 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
     
I. Wartości niematerialne i prawne 743 445,53 5 354,26
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 743 445,53 5 354,26
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 85 472 845,71 68 222 281,98
     
1. środki trwałe 85 068 898,22 67 818 334,49
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 65 523 094,96 56 050 511,64
c) urządzenia techniczne 5 633 461,14 609 300,46
d) środki transportu 103 090,00 0,00
e) inne środki trwałe  6 777 332,34 4 126 602,61
     
2. środki trwałe w budowie 403 947,49 403 947,49
     
Razem 86 216 291,24 68 227 636,24
Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  04-06-2018 09:54
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 1381
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo