Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 17/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017

PDFUchwała nr 17/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017
 

Uchwała nr 17/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017

Działając na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. oraz § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Opinią Senackiej Komisji ds. Budżetowo-Finansowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta „Sprawozdanie finansowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017”, zamykające się suma bilansową 75 303 721,62 zł, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zysk bilansowy netto w wysokości 37 395,85 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wrocław, 30 maja 2018 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2018 08:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 736
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo