Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego...

PDFZarządzenie Nr 3/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 3/2018

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

       Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia 27/73/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 26 stycznia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się §2 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2

Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

 1. Adriana Wróblewska - Przewodnicząca,
 2. Ewa Świątek - z-ca Przewodniczącej,
 3. Katarzyna Schmidt - członek,
 4. Łucja Hartleb - członek.".

  § 2

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  13-06-2018 10:04
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  13-06-2018 10:05
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 761
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo