Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego ...

PDFZarządzenie Nr 23/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

 

Zarządzenie Nr 23/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 8 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu.

 

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych  (Dz. U. z 2012, poz. 1533), art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż w załączniku nr 1 do Zarządzenia – „Polityka rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” wprowadza się następujące zmiany:

w § 13 skreśla się ustęp 7.

 

§ 2

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Wrocław, 8 czerwca 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  13-06-2018 11:21
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 614
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo