Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

28.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na MS Windows 2016 Server.

PDF28.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na MS Windows 2016 Server.
 

Wrocław 28 czerwca 2018r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę licencji na MS Windows 2016 Server:

Opis Przedmiotu Zamówienia:

 • Windows Server Standard Core 2016 Sngl Academic OLP 16Licenses NoLevel CoreLic  – 3 szt.,
 • należy podać cenę  netto i brutto w PLN,
 • licencje należy dołączyć do konta Akademii w Microsoft: centrum.informatyczne@amuz.wroc.pl,

  Dostawca powinien być Autoryzowanym Sprzedawcą Oprogramowania Microsoft (Microsoft Partner).

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 3 lipca 2018r o godzinie 13:00.
 3. Oferty zawierające cenę należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
 4. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7.  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  29-06-2018 10:42
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 498
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo