Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne ...

PDFZarządzenie Nr 27/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.
 

Zarządzenie Nr 27/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.), § 12 ust. 1 oraz § 20 ust. 11 Załącznika do Uchwały nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w związku z Uchwałą Nr 4/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 wprowadzam następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

  „§ 1 Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

   

STUDIA STACJONARNE

 

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI
I MUZYKOTERAPII

Studia I stopnia

18.06. - 19.06.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia

20.06.2018 r. (śr.)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Studia I stopnia

18.06. - 20.06.2018 r. (pn.- śr.)

Studia II stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

25.06.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ WOKALNY

Studia I stopnia

18.06. - 20.06.2018 r. (pn.- śr.)

Studia II stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

25.06.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI
I MUZYKI KOŚCIELNEJ

Studia I stopnia

20.09.2018 r. (czw.)

Studia II stopnia

20.09.2018 r. (czw.)”

 

 

 1. W § 5 ust 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

  „1) na studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia: do 24 sierpnia  2018 r.’”

 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się PT Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 11 lipca 2018 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  12-07-2018 14:29
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 601
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo