Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

27.07.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy instrumentów i akcesoriów muzycznych wg specyfikacji.

PDF27.07.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy instrumentów i akcesoriów muzycznych wg specyfikacji.
 

Wrocław, 27.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych wg poniższej specyfikacji:

 

 1. Ksylofon alt SXCA16 Suzuki – 1 szt.
 2. Ksylofon sopran SXCS16 Suzuki – 1 szt.
 3. Zestaw Klasowy - Bum Bum Rurki® - 1 szt.
 4. Zestaw instrumentów perkusyjnych ZP-17W (z walizką) Felton – 2 szt.
 5. Rohema Percussion Orff Set 3 - zestaw instrumentów perkusyjnych – 1 szt.
 6. Bębenek S-771 25cm skóra, Samba – 2 szt.
 7. Dzwonki naciskane diatoniczne w kolorach Bum Bum Rurek® ze śpiewnikiem "Znane piosenki” –1 szt.
 8. Bęben djembe 9” – 1 szt.
 9. Meinl PL-SET Plenera set 8″ 10″ 12″ zestaw bębenków ramowych – 1 szt.
 10. Ksylofon diatoniczny XYLO-1,5 Hora – 1 szt.
 11. Bongosy B-2 natura Velton – 1 szt.
 12. KOKIRIKO dębowe płytki dźwiękowe CLUB SALSA – 1 szt.
 13. Rattlesnake CR 600261 – Marakasy – 2 szt.
 14. METALOFON 7 płytkowy – 1 szt.
 15. Marakasy drewniane M-1 para 25 cm Velton – 2 pary
 16. Tamburyno PT-81 BL niebieskie dwurzędowe C Velton – 2 szt.
 17. Janczary SH-12 12-to dzwonkowe Velton – 1 szt.
 18. Agogo – 1 szt.
 19. Meinl RS1BK-S kij deszczowy – 1 szt.
 20. Guiro G2 Velton – 1 szt
 21. Klawesy T-22 buk Velton – 2 szt.
 22. Kastaniet drewniany G-8 Velton – 2 szt.
 23. Trójkąt TR-08 20cm Velton – 2 szt.
 24. Multiton MT-10 – 1 szt.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – każda pozycja jest samodzielną /oddzielną częścią.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, kilka lub na wszystkie części zamówienia.

 

 1. Instrumenty i akcesoria dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 2. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru jest cena.
 4. Oferta musi zawierać cenę jednostkową za proponowane instrumenty i/lub akcesoria oraz łączną ceną brutto za realizację danej części zamówienia.
 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty dla poszczególnych części na które składana jest oferta związane z realizacją przedmiotu zamówienia (m.in. transport/dostawa ubezpieczenie itp.)
 6. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 7. Termin realizacji zamówienia: 24.08.2018 r.   
 8. Termin przesłania oferty upływa w dniu 3.08.2018 r. o godz. 12ºº.
 9. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 10. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas tel. 71 3100569.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.).

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  27-07-2018 12:51
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 555
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo