Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do ...

PDFZarządzenie Nr 20/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 20/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2018r.

 

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2183) i art. 24 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1 z późn.zm.) i zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w  Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wrocław, 25 maja 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  29-08-2018 08:23
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 872
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo