Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora 2015

PDFZarządzenie nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r..pdf
PDFZarządzenie nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/8/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 4/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sklepu Internetowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 5/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 6/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru ukończenia studiów podyplomowych AMKL.pdf
PDFZarządzenie nr 7/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. udziału AMKL w projekcie ESK Wrocław 2016.pdf
PDFZarządzenie nr 8/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 9/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Zarządzenia nr 8/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie... w roku akademickim 2015/2016 [pdf].pdf
PDFZarządzenie nr 10/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 13/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 14/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnych limitów przyjęć....pdf
PDFZarządzenie nr 15/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2015... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 16/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r..pdf
PDFZarządzenie nr 17/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 18/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego... na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 19/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 20/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego... w roku akademickim 2014/2015.pdf
PDFZarządzenie nr 22/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 23/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 24/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia... roku akademickim 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 25/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2015... na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 26/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2015... na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 27/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 28/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 30/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 31/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2015... na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 32/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 33/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 34/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 35/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej... na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 36/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu..pdf
7ZZałącznik do zarządzenia nr 36/2015 Rektora AMKL z dnia 28 października 2015 roku.7z
PDFZarządzenie nr 37/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia... za pracę w godzinach ponadwymiarowych.pdf
PDFZarządzenie nr 38/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu... na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 39/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium... na rok akademicki 2015/2016 [pdf].pdf
PDFZarządzenie nr 40/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do udzielania pierwszej pomocy....pdf
PDFZarządzenie nr 41/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf
PDFZarządzenie nr 42/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  28-06-2017 10:13
  przez: Administrator Biuletynu
 • zmodyfikowano:
  28-06-2017 10:14
  przez: Administrator Biuletynu
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 2520
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo