Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.

PDFZarządzenie Nr 29/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.
 

Zarządzenie Nr 29/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 4 września 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.), § 12 ust. 1 oraz § 20 ust. 11 załącznika do Uchwały nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w związku z Uchwałą Nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się terminy dodatkowych egzaminów wstępnych na rok akademicki 2018/2019 na następujące kierunki i specjalności:

 

1) Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki:

 

lp.

poziom studiów

specjalność

termin egzaminów wstępnych

1.

studia pierwszego stopnia

teoria muzyki

19.09.2018 r. (środa)

 

2) Wydział Instrumentalny, kierunek Instrumentalistyka

lp.

poziom studiów

specjalność

termin egzaminów wstępnych

1.

studia pierwszego stopnia

altówka barokowa

20.09.2018 r. (czwartek)

2.

lutnia

3.

studia drugiego stopnia

obój barokowy

 

§ 2

 1. Ustala się termin składania wymaganych dokumentów na kierunki: Kompozycja i Teoria Muzyki oraz Instrumentalistyka do dnia 17 września 2018 r.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się P.T. Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 4 września 2018 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-09-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  14-09-2018 14:34
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 483
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo