Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na Podyplomowe Studia Muzykoterapii we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.

PDFZarządzenie Nr 31/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na Podyplomowe Studia Muzykoterapii we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.
 

Zarządzenie Nr 31/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 września 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na Podyplomowe Studia Muzykoterapii we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 12 ust. 1 załącznika do Uchwały nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:


 

§ 1

Ustala się następujący termin dodatkowych egzaminów wstępnych na Podyplomowe Studia Muzykoterapii na rok akademicki 2018/2019:

 

lp.

poziom studiów

termin egzaminów wstępnych

1.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

29.09.2018 r. (sobota)

 

 

§ 2

       Ustala się termin składania dokumentów wymaganych na Podyplomowe Studia Muzykoterapii do dnia 26 września 2018 r.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się P.T. Dziekanowi Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 13 września 2018 r.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  19-09-2018 13:58
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 419
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo