Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

PDFZarządzenie Nr 33/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.
 

Zarządzenie Nr 33/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 września 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

 

                 Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki wynagrodzenia nauczycieli akademickich za 1 godzinę ponadwymiarową, odpowiadającą 45 minutom:

 1. profesor zwyczajny

100 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

98 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

85 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

83 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

74 zł

 1. asystent posiadający stopnień naukowy doktora albo stopnień doktora sztuki

71 zł

 1. asystent nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki

45 zł

 1. starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

71 zł

 1. starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

69 zł

 1. wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

55 zł

 1. wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, instruktor, lektor

45 zł

 

§ 2

 1. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem za rok akademicki 2018/2019 dokonywane jest raz w roku, w terminie do 3 lipca 2019 r.
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznawane jest po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i wypłacane w terminie do 16 lipca 2019 r.

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  26-09-2018 13:12
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  04-01-2019 07:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 744
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo