Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 24/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dr hab. Anny Rutkowskiej-Schock na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

PDFUchwała nr 24/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dr hab. Anny Rutkowskiej-Schock na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf

 

Uchwała nr 24/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dr hab. Anny Rutkowskiej-Schock na stanowisku profesora nadzwyczajnego

            Działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 14 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z art. 252 oraz art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zatrudnienia dr hab. Anny Rutkowskiej-Schock na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

§ 2

            Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

            Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 3 października 2018 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2018
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  08-10-2018 14:39
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 554
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo