Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 26/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego...

 

PDFUchwała nr 26/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego....pdf

 

Uchwała nr 26/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych.  

         Na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych związanych w szczególności z:

-  członkostwem w jury w konkursach krajowych i międzynarodowych,

-  prowadzeniem warsztatów i kursów mistrzowskich,

-  akredytacją międzynarodową,

-  działalnością jako ekspert w sprawach doktoratów wdrożeniowych, mistrzów dydaktyki, „najlepsi z najlepszych”.

 1. Zgoda jest wydana na okres kadencji 2016-2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 3 października 2018 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2018
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  08-10-2018 14:48
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 796
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo