Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d...

PDFZarządzenie Nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

 

Zarządzenie Nr 25/2016

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – prawo zamówień publicznych

        Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§1

        Wprowadza się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

      Traci moc Zarządzenie nr 15/42/2009/2010 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§3

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2018
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  30-10-2018 14:56
  przez: Rajmund Durał
 • zmodyfikowano:
  31-10-2018 08:58
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 498
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo