Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

19.11.2018 - Postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu

PDF19.11.2018 - Postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu
 

Wrocław, 16 listopada 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu

 

 1. Zamówienie dotyczy

1) Wprowadzenia danych o programach studiów za rok akademicki 2018/19

2) sporządzenia wykazu braków w sylabusach w zakresie ich liczby oraz kompletności i prawidłowości ich treści,

3) wprowadzenia do systemu brakujących treści na podstawie sylabusów zweryfikowanych i udostępnionych przez Dziekanów,

4) krytycznego przygotowania zamówienia tłumaczenia na język angielski, eliminującego dublowane zlecenia tłumaczeń tekstów cząstkowych szablonu sylabusu oraz części wprowadzanych do niego treści,

5) powtórnego zredagowania i wprowadzenia do systemu wersji angielskiej elementów sylabusów.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

1) posiadanie przez Wykonawcę  wykształcenia muzycznego,

2) znajomość języka angielskiego,

3) znajomość specyfiki struktury studiów uczelni artystycznych,

4) doświadczenie we współpracy z instytucjami muzycznymi w zakresie  obsługi portalu webowego.

 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w punkcie 2.
 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ww. oświadczeniu.
 3. Oferta powinna zawierać

1) cenę netto i cenę brutto za wprowadzenie danych zawartych w planach studiów wszystkich wydziałów Uczelni  obowiązujących w danym roku akademickim,

2) cenę netto i cenę brutto za godzinę pracy przy opracowaniu i wprowadzeniu do portalu webowego ects.amuz.wroc.pl polskiej i angielskiej wersji sylabusów.

 1. Termin realizacji zamówienia:  26.11.2018 – 10.02.2019.
 2. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 3. Termin przesłania oferty upływa w dniu 23 listopada 2018 o godzinie 12:00.
 4. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres maria.brzuchowska@amuz.wroc.pl .

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  19-11-2018 14:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 666
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo