Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 44/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019
 

Zarządzenie Nr 44/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 14 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych trzeciego stopnia – doktoranckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 40/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 270 ust. 2  i art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 na kwotę 800 złotych miesięcznie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  27-11-2018 13:50
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 393
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo