Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

28.11.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy.

PDF28.11.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy.
 

Wrocław, 28 listopada 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy:

 

A. Współczesna chóralistyka, tom 1, ISBN 978-83-65473-12-7

B. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty, ISBN 978-83-86534-85-2

 

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:

A. Współczesna chóralistyka, tom 1,

 • format: 163 mm x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 166
 • papier: Munken premium cream 15, 90 g
 • okładka: karton 300g, druk 4+0, folia błyszcząca
 • oprawa: miękka, klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy

B. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty

 • format: 163 x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 88
 • papier: papier: Munken premium cream 15, 90 g

druk: 2+2 (czarny + Pantone 7456C) dwie strony w pełnym kolorze: 58, 71

 • okładka: karton 300g, druk 4+0, folia matowa
 • oprawa: miękka, klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy

   

 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji oraz okładki do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 3.12.2018 godz. 14.30 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:
 • tylko na druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja A,
 • tylko na druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja B.
 1. Zamawiający może  zlecić druk obejmujący całość niniejszego zapytania lub jego część:
 • tylko druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja A,
 • tylko druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja B.
 1. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych
  w niniejszym ogłoszeniu, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 12. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 2. Termin przekazania plików do druku:

  pozycja A: 7.12.2018 do godz. 14.00.

  pozycja B: 7.12.2018 do godz. 14.00

 3. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego:

  pozycja A: 14.12.2018

  pozycja B: 14.12.2018

 4. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią

   

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  28-11-2018 14:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 768
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo