Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

05.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy oprogramowania dla Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych.

PDF05.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy oprogramowania dla Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych
 

Wrocław 2018-12-05

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania dla Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych:
  1. Spitfire Symphony Orchestra – 1 szt.
  2. Spitfire Solo Strings – 1 szt.
  3. Waves Gold – 2 szt.
  4. Kontakt 12 Update – 1 szt.
  5. Heavyocity Forzo Modernbrass – 1 szt.
  6. 8dio Hybrid Tools Vol. 3 – 1 szt.
 2. Oferta powinna zawierać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto za poszczególne programy.
 3. Ofertę można złożyć na dowolna ilość pozycji wymienionych w punkcie I.
 4. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę dla każdego oprogramowania oddzielnie,
 5. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia.
 6. Termin przesyłania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00.
 7. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: amuzstf@gmail.com
 8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi wykonawcami oraz prawo do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-12-2018 13:53
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  05-12-2018 13:53
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 656
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo