Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 34/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej

PDFUchwała nr 34/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych.
 

 

Uchwała nr 34/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych.

 

Na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych w ten sposób, iż w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych związanych w szczególności z:

 • członkostwem w jury w konkursach krajowych i międzynarodowych,

 • prowadzeniem warsztatów i kursów mistrzowskich,

 • akredytacją międzynarodową,

 • działalnością jako ekspert w sprawach doktoratów wdrożeniowych, mistrzów dydaktyki, „najlepsi z najlepszych”,

 • sprawowaniem funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz sprawowaniem funkcji członka komisji habilitacyjnej.”.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wrocław, 19 grudnia 2018 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  27-12-2018 15:35
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 765
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo