Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

16.01.2019 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych bębnów do drukarki OKI 9431 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

PDF16.01.2019 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych bębnów do drukarki OKI 9431 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Wrocław, 16.01.2019r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę oryginalnych bębnów do drukarki OKI 9431 zgodnie z poniższą tabelą:

Dane bębnów:

Oznaczenie
oryginalnego
bębna

Model drukarki

Ilość

Cyan/Niebieski: 45103721

OKI ES9431

1 szt.

Magenta/Purpurowy: 45103720

OKI ES9431

1 szt.

Yellow/żółty: 45103719

OKI ES9431

1 szt.

Black/czarny: 45103722

OKI ES9431

1 szt.

 

I.  Oferta powinna zawierać:

 • cenę jednostkową netto,
 • koszt dostawy produku do Zamawiającego lub informację o pokryciu kosztów przez Wykonawcę,
 • łączną wartość zamówienia (netto i brutto).

II.  Termin przesyłania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2019r. o godzinie 15:00.

III.  Termin realizacji: 7 dni od dostarczenia zamówienia.

IV  Oferty należy przesłać pocztą email na adres: rajmund.dural@amuz.wroc.pl

V.  Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty  złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI.  Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VII.  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: rajmund.dural@amuz.wroc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2019
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  16-01-2019 13:36
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 407
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo