Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

17.01.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy postępowanie korekty dokumentów Organizacja Zaliczenia Semestru i Learning Agreement przygotowywanych do aplikacji przez studentów wyjeżdzających na stypendium zagraniczne programu ERASMUS+

PDF17.01.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy postępowanie korekty dokumentów Organizacja Zaliczenia Semestru i Learning Agreement przygotowywanych do aplikacji przez studentów wyjeżdzających na stypendium zagraniczne programu ERASMUS+
 

Wrocław, 16 stycznia 2019 r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na korektę dokumentów Organizacja Zaliczenia Semestru i Learning Agreement przygotowywanych do aplikacji przez  studentów wyjeżdzających na stypendium zagraniczne programu ERASMUS+

 1. Zamówienie dotyczy konsultacji przygotowanych przez studentów dokumentów, w tym;
 1. weryfikacji informacji o programach studiów pozyskanych przez studenta z uczelni partnerskiej;
 2. weryfikacji informacji o programie studiów obowiązującym studenta w AMKL
 3. korekty dokumentów „Learning Agreement” oraz „Organizacja zaliczenia semestru mobilnego” zaproponowanych przez studenta.
 4. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów w formacie docx do specjalisty do spraw kontaktów z zagranicą, Marii Brzuchowskiej, na adres maria.brzuchowska@amuz.wroc.pl
 5. maksymalna kwota brutto zlecenia: 5200 PLN

   

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest :
 1. posiadanie przez Wykonawcę  wykształcenia muzycznego,
 2. znajomość języka angielskiego,
 3. znajomość specyfiki struktury studiów uczelni artystycznych,
 4. umiejętność pracy w środowisku Microsoft Office (programy WORD, EXCELL)
 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w punkcie 2.
 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ww. oświadczeniu.
 3. Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto za godzinę pracy.
 4. Czas pracy zostanie uznany na podstawie liczby kompletnych zestawów dokumentów (Learning Agreement  i  Organizacja Zaliczenia Semestru), czas pracy nad jednym zestawem nie może przekroczyć 4 godzin.
 5. Termin realizacji zamówienia:  18.02.2019 – 31.05.2019
 6. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 7. Termin przesłania oferty upływa w dniu 1 lutego o godzinie 12:00.
 8. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres maria.brzuchowska@amuz.wroc.pl  .

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1876) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  17-01-2019 14:34
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 400
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo