Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

PDFZarządzenie Nr 6/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

Zarządzenie Nr 6/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 7 marca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), § 10 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.Urz.MKiDzN z 2018 r. poz. 62) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się ust. 2 w § 5 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"

 1. W skład Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  wyznacza się następujące osoby:

1) Ewa Iwańczyk - Kierownik Stałego Dyżuru,

2) Ewa Świątek - Kierownik zmiany,

3) Dagmara Szymczak - Kierownik zmiany,

4) Edyta Gmyrek - Kierownik zmiany,

5) Robert Przytulski - Dyżurny,

6) Rajmund Durał - Dyżurny,

7) Anna Smoleń - Dyżurny,

8) Anna Wasinkiewicz - Dyżurny.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  08-03-2019 12:05
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 403
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo