Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu 2014

PDFUchwała nr 1/2014 z dnia 26.II.2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 18.XII.2013 r..pdf
PDFUchwała nr 2/2014 z dnia 26.II.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstepnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2014/2015.pdf
PDFUchwała nr 3/2014 z dnia 26.II.2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstepnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2015/2016.pdf
PDFUchwała nr 4/2014 z dnia 26.II.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o tłumaczeniach nazwy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 5/2014 z dnia 26.II.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia Pracowni Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 6/2014 z dnia 26.II.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 7/2014 z dnia 14.V.2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 26.II.2014 r..pdf
PDFUchwała nr 8/2014 z dnia 14.V.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2013.pdf
PDFUchwała nr 9/2014 z dnia 14.V.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2014/2015.pdf
PDFUchwała nr 10/2014 z dnia 14.V.2014 r. w sprawie interpretacji Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 11/2014 z dnia 14.V.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat ceny wywoławczej w przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie nieruchomości zabudowanej połozonej prz ul. Tęczowej 36 we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 12/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 14.V.2014 r..pdf
PDFUchwała nr 13/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2013.pdf
PDFUchwała nr 14/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2014.pdf
PDFUchwała nr 15/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym.pdf
PDFUchwała nr 16/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym.pdf
PDFUchwała nr 17/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie powołania Podylomowych Studiów Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie.pdf
PDFUchwała nr 18/2014 z dnia 18.VI.2014 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie.pdf
PDFUchwała nr 19/2014 z dnia 17.IX.2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 18.VI.2014 r..pdf
PDFUchwała nr 20/2014 z dnia 17.IX.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania JM Rektora z działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014.pdf
PDFUchwała nr 21/2014 z dnia 17.IX.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2014.pdf
PDFUchwała nr 22/2014 z dnia 17.IX.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia prof. Mieczysława Gawrońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.pdf
PDFUchwała nr 23/2014 z dnia 15.X.2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 17.IX.2014 r..pdf
PDFUchwała nr 24/2014 z dnia 15.X.2014 r. w sprawie określenia wzorów umów zawieranych ze studentami lub osobami przyjętymi na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 25/2014 z dnia 15.X.2014 r. w sprawie określenia Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części z tych opłat.pdf
PDFUchwała nr 26/2014 z dnia 17.XII.2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 15 października 2014 r..pdf
PDFUchwała nr 27/2014 z dnia 17.XII.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 28/2014 z dnia 17.XII.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 29/2014 z dnia 17.XII.2014 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 30/2014 z dnia 17.XII.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Blum na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  28-06-2017 13:02
  przez: Administrator Biuletynu
 • zmodyfikowano:
  28-06-2017 13:12
  przez: Administrator Biuletynu
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 2259
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo