Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 10/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia kierunków i poziomów studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim – „English Division”

PDFUchwała nr 10/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia kierunków i poziomów studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim – „English Division”
 

Uchwała nr 10/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2019 r.
 

w sprawie określenia kierunków i poziomów studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim – „English Division”

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.), w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, ze zm.) oraz § 27 ust. 6 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi się studia pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim na następujących kierunkach studiów:

1) Instrumentalistyka – pod nazwą „Instrumental Studies”, profil ogólnoakademicki,

2) Jazz i muzyka estradowa – pod nazwą „Jazz and Stage Music”, profil ogólnoakademicki,

3) Wokalistyka – pod nazwą „Vocal Studies”, profil ogólnoakademicki.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Instrumentalnego oraz Dziekanowi Wydziału Wokalnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 27 marca 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  29-03-2019 14:46
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 383
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo