Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

01.04.2018 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych tonerów do drukarki OKI ES9431 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDF01.04.2018 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych tonerów do drukarki OKI ES9431 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf

 

Wrocław, 01.04.2019r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarki OKI ES9431 zgodnie z poniższą tabelą:

 

Oznaczenie tonera

 

 

Model drukarki

 

Ilość

Oryginalny TONER-Y-ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536509)

(yellow/żółty)

OKI ES9431

2 szt.

Oryginalny TONER-M- ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536510) (magenta/purpurowy)

OKI ES9431

1 szt.

Oryginalny TONER-C- ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536511) (cyan/niebieski)

OKI ES9431

2 szt.

Oryginalny TONER-K- ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536512)

(black/czarny)

OKI ES9431

2 szt.

 

I. Oferta powinna zawierać:

 • cenę jednostkową netto,
 • koszt dostawy produktu do Zamawiającego lub informację o pokryciu kosztów przez Wykonawcę,
 • łączną wartość zamówienia netto.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin przesyłania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2019r. o godzinie 13:00.

IV. Termin realizacji: 9 dni od dostarczenia zamówienia.

V. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: rajmund.dural@amuz.wroc.pl

VI. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnego zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VII. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VIII. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: rajmund.dural@amuz.wroc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2019
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  02-04-2019 08:59
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 401
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo