Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu 2016

PDFUchwała nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2015 roku.pdf
PDFUchwała nr 2/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017.pdf
PDFUchwała nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie nadania prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 4/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 27 stycznia 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji... na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 6/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zezwolenia na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr h.c. mult. Mieczysławowi Tomaszewskiemu.pdf
PDFUchwała nr 7/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie akceptacji promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr h.c. mult. Mieczysławowi Tomaszewskiemu.pdf
PDFUchwała nr 8/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie akceptacji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr h.c. mult. Mieczysławowi Tomaszewskiemu.pdf
PDFUchwała nr 9/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie akceptacji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr h.c. mult. Mieczysławowi Tomaszewskiemu.pdf
PDFUchwała nr 10/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Pawła Zawadzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFUchwała nr 11/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 13 kwietnia 2016 roku.pdf
PDFUchwała nr 12/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 13/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 14/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 27 kwietnia 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 15/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2016/2017.pdf
PDFUchwała nr 16/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych... na rok akademicki 2016/2017.pdf
PDFUchwała nr 17/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2015 r..pdf
PDFUchwała nr 18/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2015 r..pdf
PDFUchwała nr 19/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 20/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 25 maja 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 21/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Piotra Rojka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFUchwała nr 22/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania prof. dr h.c. mult. Mieczysławowi Tomaszewskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 23/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 24/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania JM Rektora... w roku akademickim 2015/2016.pdf
PDFUchwała nr 25/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu... kadencji 2016-2020.pdf
PDFUchwała nr 26/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu... kadencji 2016/2020.pdf
PDFUchwała nr 27/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetowo-Finansowych Senatu... kadencji 2016-2020.pdf
PDFUchwała nr 28/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Budżetowo-Finansowych Senatu... kadencji 2016-2020.pdf
PDFUchwała nr 29/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu... kadencji 2016-2020.pdf
PDFUchwała nr 30/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu... kadencji 2016-2020.pdf
PDFUchwała nr 31/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Dyplomu Honorowego Primus Inter Pares w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 32/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 12 października 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 33/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich... na kadencję 2016-2020.pdf
PDFUchwała nr 34/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020
PDFUchwała nr 35/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów... na kadencję 2016-2020
PDFUchwała nr 36/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 44/2015... w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDFUchwała nr 37/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego... za rok 2016.pdf
PDFUchwała nr 38/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego... na rok 2016.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  28-06-2017 13:39
  przez: Administrator Biuletynu
 • zmodyfikowano:
  28-06-2017 13:50
  przez: Administrator Biuletynu
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 2278
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo