Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 17/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia

PDFUchwała nr 17/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia
 

Uchwała nr 17/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie utworzenia kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), na wni osek Rady Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu tworzy się następujące kierunki studiów:

1) kierunek studiów pod nazwą „Muzyka kościelna” o profilu ogólnoakademickim na studiach pierwszego stopnia,

2) kierunek studiów pod nazwą „Muzyka kościelna” o profilu ogólnoakademickim na studiach drugiego stopnia.

§ 2

Efekty uczenia się dla kierunków studiów, o których mowa w § 1 określa odrębna uchwała Senatu.

§ 3

Kształcenie na kierunkach, o których mowa § 1 będzie prowadzone w formie stacjonarnej od roku akademickiego 2019/2020.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-04-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  29-04-2019 13:50
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 263
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo