Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu 2017

PDFUchwała nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 21 grudnia 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2016 Senatu... na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018.pdf
PDFUchwała nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku o przyznanie prof. Mieczysławowi Stachurze nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku..pdf
PDFUchwała nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Pani Julii Sompolińskiej.pdf
PDFUchwała nr 6/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 25 stycznia 2017 r..pdf
PDFUchwała nr 7/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 8/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu... umowy najmu nieruchomości przy ul. Biegasa 2 we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 9/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/2010/2011 Senatu... umowy nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 10/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji... na rok 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 11/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 12/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2016.pdf
PDFUchwała nr 13/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2016.pdf
PDFUchwała nr 14/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017.pdf
PDFUchwała nr 15/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała nr 16/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2017/2018.pdf
PDFUchwała nr 17/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017/2018.pdf
PDFUchwała nr 18/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2017
  przez: Administrator Biuletynu
 • opublikowano:
  28-06-2017 13:50
  przez: Administrator Biuletynu
 • zmodyfikowano:
  14-12-2017 12:52
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 3116
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo