Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Zarządzenie Nr 11/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

  Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), w związku z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z poźn. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określa Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 30 kwietnia 2019 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2019
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  08-05-2019 15:10
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 438
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo