Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2018 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2018 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł)
     
I. Wartości niematerialne i prawne 803 739,86 78 436,38
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 803 739,86 78 436,38
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 86 248 783,67 66 577 712,13
     
1. środki trwałe 85 836 704,47 66 165 632,93
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 66 092 912,47 54 978 560,83
c) urządzenia techniczne 5 691 214,89 561 525,30
d) środki transportu 103 090,00  
e) inne środki trwałe  6 917 567,33 3 593 627,02
     
     
2. środki trwałe w budowie 412 079,20 412 079,20
     
Razem 87 052 523,53 66 656 148,51
Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  31-05-2019 11:55
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  31-05-2019 12:52
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 846
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo