Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 26/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
PDFZałącznik do Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

Uchwała nr 26/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), w związku z art. 228 ust. 1 oraz art. 291 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie § 25 ust. 2 pkt 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej in. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2019 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2019 10:00
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 290
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo