Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 28/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego ...

PDFUchwała nr 28/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

Uchwała nr 28/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, że w Załączniku nr 2 do „Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, po Tabeli nr 7. Kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, dodaje się Tabelę nr 8 Kierunek: Muzyka kościelna w poniższym brzmieniu:

„Tabela nr 8. Kierunek: Muzyka kościelna

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Muzyka kościelna

 

Studia I stopnia

stacjonarne

 1. Egzamin z organów lub fortepianu, dyspozycji głosowych i wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 150
 • minimalna liczba punktów: 108
 1. Kształcenia słuchu – egzamin ustny

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 1. Harmonia – egzamin pisemny

(1-25 pkt.)x2

Załącznik nr 1

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał co najmniej 108 punktów.

Muzyka kościelna

 

Studia II stopnia

 

stacjonarne

 1. Egzamin z organów i akompaniamentu liturgicznego

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 75
 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54
 1. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał przynajmniej 54 punkty.”

 

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2019 11:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  05-06-2019 12:11
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 401
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo