Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku..

PDFZarządzenie Nr 19/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
 

Zarządzenie Nr 19/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z poźn. zm.), a także na podstawie § 49 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 4 uchwały nr 11/2019 Senatu Akademii Muzycznej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w związku z naborem kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w następującym składzie:

 1. Przewodniczący: prof. Grzegorz Kurzyński, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;
 2. Członkowie:
 1. prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki,
 2. prof. dr hab. Piotr Zaleski, Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych,
 3. prof. dr hab. Mieczysław Gawroński, Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii,
 4. dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Instrumentalnego,
 5. prof. dr hab. Piotr Łykowski, Dziekan Wydziału Wokalnego,
 6. prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej,
 7. mgr Gustaw Bachorz, Przedstawiciel Samorządu Doktorantów,
 8. Ewelina Szczęsna, Przedstawicielka Samorządu Studenckiego;
 1. Sekretarz Komisji: mgr Beata Opala, Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2019 11:48
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 290
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo