Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

PDFZarządzenie Nr 26/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.
 

 

 

Zarządzenie Nr 26/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ten sposób, że w załączniku do Zarządzenia  § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek pracownika złożony przed rozpoczęciem podróży służbowej, pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W tym przypadku należy podać markę pojemność silnika oraz numer rejestracyjny samochodu, którym zostanie odbyta podróż.  W przypadku, gdy pracodawca wyraził zgodę na przejazd samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę:

 1. pojemności skokowej silnika do 900 cm- 0,27 zł,
 2. pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,42 zł.”

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 24 czerwca 2019 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  24-06-2019 14:02
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 322
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo