Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola ...

PDFZarządzenie Nr 28/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

 

Zarządzenie Nr 28/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 15 /2019 z dnia 24 maja 2019 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż otrzymuje ono następujące brzmienie:

㤠1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, tworzy Szkołę Doktorską Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, zwaną dalej „Szkołą Doktorską”.

§ 2

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia w zakresie sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.
 2. Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwalany przez Senat Akademii.

§ 3

W celu zapewnienia organizacji Szkoły Doktorskiej oraz przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, Rektor powoła pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej, który pełnił będzie obowiązki Dyrektora Szkoły Doktorskiej do czasu powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie Statutu Akademii oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii, uchwalonych przez Senat Akademii na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 4

Kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczyna się z dniem 1 października 2019 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  03-07-2019 14:38
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 244
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo