Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 29/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

 

Zarządzenie Nr 29/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 3 Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Na Pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, powołuje się prof. dr hab. Martę Kierską-Witczak.
 2. Do zadań Pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej należy wykonywanie obowiązków Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii, określonych w uchwałach Senatu Akademii i zarządzeniach Rektora Akademii – do czasu powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie Statutu Akademii oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej, uchwalonych przez Senat Akademii na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz:

1) koordynowanie działań związanych z uruchomieniem Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) organizowanie procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020,

3) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem szczegółowych dokumentów i opracowań związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej, w tym szczegółowych sylabusów zajęć na rok akademicki 2019/2020,

4) udział w przygotowaniu wzorów dokumentów związanych z przebiegiem kształcenia doktoranta, w tym wydawanych decyzji i zaświadczeń,

5) wspieranie procesu pozyskiwania grantów, a także mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów, w szczególności poprzez ich udział w projektach artystycznych, naukowych lub badawczych,

6) wykonywanie innych zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej, powierzonych przez Rektora.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 26 czerwca 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  03-07-2019 14:43
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 263
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo