Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 32/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020
 

Zarządzenie Nr 32/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 12 ust 2 Załącznika do Uchwały nr 11/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące, dodatkowe, terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia (3-letnie)

stacjonarne

Studia II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Jazz i muzyka estradowa – zakresy:

trąbka i fortepian

09-10.09.2019 r.

-----------

01.08.–05.09.2019

Wokalistyka – zakres:

śpiew historyczny

-----------

02.09.2019 r.

01–29.08.2019

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

16.09.2019 r.

16.09.2019 r.

01.08.–12.09.2019

Muzyka Kościelna

16.09.2019 r.

16.09.2019 r.

 

§ 2

Ustala się termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów („IRK”) na dzień 1 sierpnia 2019 r., godz. 9.00 i zamknięcia sytemu IRK o godz. 15.00 w ostatnim dniu składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z tabelą w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 9 lipca 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  12-07-2019 10:53
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 225
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo