Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

02.08.2019 - Postępowanie ofertowe na udzielenie zamówienia na dostawę systemu informacji prawnej od dnia 01.10.2019 r.

PDF02.08.2019 - Postępowanie ofertowe na udzielenie zamówienia na dostawę systemu informacji prawnej od dnia 01.10.2019 r.
 

2 sierpnia 2019 r. Wrocław

Nr OP-262-1/19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na dostawę systemu informacji prawnej od dnia 01.10.2019 r. na opisanych poniżej warunkach.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji prawnej obejmującego co najmniej:

 1. Bazę aktów prawnych  w tym przepisy obowiązujące, uchylone, oczekujące, publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim  oraz dziennikach urzędowych,
 2. Orzecznictwo (w tym orzecznictwo administracyjne),
 3. Komentarze co najmniej w następującym zakresie:

1) Prawo cywilne materialne,

2) Prawo pracy,

3) Prawo administracyjne,

4) Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,

5) Prawo podatkowe,

6) Prawo zamówień publicznych,

7) Prawo własności intelektualnej,

8) Postępowanie karne,

9) Ochrona danych osobowych,

10) Ustawa o ochronie danych osobowych,

11) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

13) Ustawa o finansach publicznych,

14) Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

 

 1. Wzory pism i dokumentów w zakresie określonym w ust.3.
 2. Opcję informowania o aktach prawnych wchodzących w życie.
 3. Opcje zawiadamiania o zmianach w aktach określonym w ust.3.
 4. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto dla co najmniej 8 stanowisk na okres 12, 24 i 36 miesięcy.

               

 1.  OFERTA
 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl do dnia 19 sierpnia 2019 r. z dopiskiem Dostawa systemu informacji prawnej”.
 2. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Panią Ewą Iwańczyk – specjalistą ds. organizacyjno – prawnych  e-mail: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 08:00 w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych oferentów do przeprowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu dostawy i ceny.
 5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę o najniższej oferowanej cenie netto.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm). 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-08-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  02-08-2019 12:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 470
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo